Předání pocty prof. Monice Pauknerové

předání pocty

Předání pocty prof. Monice Pauknerové

U příležitosti významného životního jubilea byla prof. JUDr. Monice Pauknerové, CSc.,DSc. předána pocta - Liber Amicorum Monika Pauknerová.

Publikaci připravili editoři z Katedry obchodního práva:

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.

JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.

Na poctě se podílelo přes 50 přispěvatelů z celého světa, kolegů a přátel jubilantky a špičkových odborníků v oboru mezinárodní právo soukromé. 

prof. Pauknerová