Pražské sdružení Jednoty českých právníků zve na seminář: Nový stavební zákon (14. 2. 2024)

Pražské sdružení Jednoty českých právníků zve na seminář: Nový stavební zákon (14. 2. 2024)

Přihlašovací formulář

Pražské sdružení Jednoty českých právníků pořádá a zve Vás na seminář na téma:

Nový stavební zákon 

Seminář (kód 124) se uskuteční prezenčně
 

ve středu 14. února 2024
(od 9:00 do 14:00)

 

Seminář se bude konat na Právnické fakultě UK, náměstí Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, přízemí, dv. č. 38. Současně bude seminář streamován.

Přednášející: Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS

Cíl semináře:
Komplexní průvodce novým zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění přijatých novel a souvisejících zákonů.

Přednášející je specialista na územní plánování a stavební právo a byl vedoucím autorského původního návrhu nového stavebního zákona. Díky tomu popíše nejen obsah hlavních norem nového stavebního práva a jeho novel, ale vysvětlí i pozadí, důvody a příčiny jednotlivých ustanovení a jejich změny v průběhu legislativního procesu.

Seminář je vhodný jako základní průřezové seznámení se s novým stavebním zákonem pro všechny uživatele stavebního práva a složkových zákonů používaných ve stavebnictví.

Osnova:

•    Zadání, důvody a cíle rekodifikace veřejného stavebního práva
•    Schválení a postupný náběh účinnosti nového stavebního zákona
•    Přechodná ustanovení pro úřady, územní plánování i stavební řád
•    Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko
•    Digitalizace

•    Institucionální (ne)reforma (včetně sporů o ní a jejích změn)
-    původní návrh organizace státní stavební správy
-    schválená reforma stavební správy
-    výsledné uspořádání stavebních úřadů
-    řešení dotčených orgánů


•    Územní plánování
-    hierarchie, obsah a vztahy územně plánovacích dokumentací
-    pořizování
-    jednotný standard
-    architektonické a urbanistické soutěže
-    plánovací smlouvy


•    Stavební hmotné právo
-    smysl a důvody novinek a změn
-    kvalitativní a obsahové požadavky na výstavbu
-    územní a technické požadavky
-    prováděcí vyhlášky, městské stavební předpisy a normy
-    kategorizace staveb
-    dokumentace staveb
-    výjimky


•    Stavební procesní právo
-    smysl a důvody novinek a změn
-    jednotné a jediné řízení o povolení stavby
-    vyjadřování DOSSů a správců sítí
-    součinnost stavebníka a úřadu
-    věcná a časová koncentrace námitek
-    opravné prostředky, zákaz instančního ping-pongu


•    Dotazy a diskuse 

Seminář je pro studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Právnické fakulty Univerzity Palackého a členy akademických obcí těchto fakult zdarma.

Přihlásit se na seminář je možné 
-    pomocí formuláře na našich webových stránkách zde.
-    zasláním přihlášky na email: jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

 

Za Pražské sdružení JČP: 
JUDr. Eva Barešová, mobil: 737 270 494, e-mail: baresova.eva@seznam.cz 

 

Uložit událost do kalendáře