Právnický ples, 26. března 2022

Právnický ples, 26. března 2022

Vážené dámy, vážení pánové, vážené studentky a studenti,

přijměte naše pozvání na Právnický ples 2022, který pořádá Spolek českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Ples se tradičně koná na samém vrcholu plesové sezóny, 26. března 2022, v prostorách Obecního domu, perle secesní pražské architektury. Právnický ples byl vždy ojedinělou událostí s velkým celospolečenským dosahem. Místem setkávání představitelů české advokacie, justice, akademické obce, studentů a široké veřejnosti.

Příběh Právnického plesu započal již 14. března 1870 a od té doby následuje osud Spolku i českých národních dějin. Ačkoli byla tradice plesu vícekrát přerušena, nikdy zcela nezanikla a dále pokračuje. Tím je událost Právnický ples plesem zcela výjimečnou.

Letošní ročník se koná pod záštitou předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, d. h. c., rektorky Univerzity Karlovy prof. Mileny Králíčkové a radního hl. m. Prahy Mgr. Jana Chabra.

 

Dress code: Black tie
Vstup do Obecního domu: 19:00
Zahájení programu: 20:00

 

Více informací na www.plespravniku.cz

LinkedIn: https://www.linkedin.com/.../pr-vnick.../

Děkujeme, těšíme se na Vás!

Změna programu vyhrazena.

Vstup povolen pouze osobám starším 18 let.

 

Akce bude probíhat v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními, nesplněním podmínek pro vstup nevzniká nárok na vrácení ceny vstupného.

V případě zrušení akce bude vstupné vráceno.