Právnická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst na katedře jazyků

Právnická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst na katedře jazyků

Výběrové řízení na obsazení 2 míst (pracovní úvazky v celkové výši 1,50) akademických pracovníků/pracovnic (asistenti/asistentky, odborní asistenti/odborné asistentky) na katedře jazyků se zaměřením na výuku právnické angličtiny úvazek 1,0 a se zaměřením na výuku právnické němčiny úvazek 0,50.

Požadavky:

 • ukončené magisterské vzdělání v oboru lingvistika nebo překladatelství v dané jazykové oblasti, případně právo a právní věda;
 • znalosti a dovednosti příslušného cizího jazyka na úrovni C2 či rodilé úrovni
 • praxe ve výuce právnického cizího jazyka výhodou;
 • absolvované či probíhající doktorské studium (titul Ph.D.) výhodou;
 • znalost českého jazyka úroveň B2+ výhodou;

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021.

Uchazeči předloží:

 • přihlášku (forma dopisu);
 • pracovní strukturovaný životopis;
 • přehled dosavadní pedagogické praxe, případně výzkumné praxe včetně přehledu publikací;
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání; všechny doklady včetně dokladů ze zahraničních škol postačují v kopii bez nutnosti úředního ověření či nostrifikace v ČR.

Přihlášku s přílohami do 24. 5. 2021 doručí uchazeči personálnímu oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 11640, Praha 1,
elektronicky na adresu zichova@prf.cuni.cz
 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

                                                                                                                 děkan

 

 

 

 

Open hiring procedure regarding vacancies corresponding to 1.5 positions as an academic (lecturer, senior lecturer or associate professor) at the Department of Foreign Languages, namely one full-time position of legal English teacher and one part-time position of legal German teacher.

Requirements:

 • Completed university degree in linguistics or translation studies in the respective foreign languages, or, alternatively, in law and jurisprudence;
 • The English language proficiency for a legal English teacher, and the German language proficiency for a legal German teacher at C2 or native level;
 • Previous experience in teaching a foreign legal language is an advantage;
 • Completed or ongoing doctoral study (Ph.D. degree) is an advantage;
 • Czech language proficiency at B2+ level is an advantage.

Expected commencement of work: 1 September 2021.

Applicants are to submit:

 • An application for the position (in the form of a letter);
 • Professional curriculum vitae;
 • An outline of teaching experience; if applicable, a list of publications and research outline;
 • Documents proving completion of an applicant´s university education; documents proving education at foreign universities may be submitted as a simple copy without official authentication or recognition in the Czech Republic

Applications along with all attachments are to be delivered to the Personnel Department of the Law Faculty of Charles University, nám. Curieových 901/7, 11640 Praha 1
by 24 May 2021; alternatively, these may be sent electronically to
zichova@prf.cuni.cz

 

 

Professor Jan Kuklík

Dean