Právnická část Noci vědců

Temná stránka

Právnická část Noci vědců

V pátek 27.9. se Právnická fakulta stane jedním z míst zapojených do celorepublikové a celoevropské akce Noc vědců. Jedná se o vědecko-popularizační akci, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat tento fascinující svět.  Motto letošního ročníku je "Šetrně k planetě". Ačkoliv se může zdát, že právo se jen těžko může představit jako vědecká disciplína, přesto se i naše fakulta zapojí do dění.

V chodbě ve třetím patře před učebnou 300 najdete výstavu:  „Mořské právo a ochrana moří“

Česká republika moře nemá a jako suchozemci vnímáme moře především jako turisté na pláži. Moře, oceány a voda obecně však souvisí i s právem. Ochrana vody i moří je důležitá jak z pohledu ekologického, tak obchodního a vojenského. Výstava pojednává o vývoji a současnosti ochrany moří a vod z pohledu právníků. Výstavu připravila Katedra práva životního prostředí .

Od 18: 00 v místnost  300 začne projekce dokumentárního filmu „Temná stránka lodní dopravy“.

FREIGHTENED – The Real Price of Shipping

Film oceněný na mnoha filmových festivalech se věnuje otázkám nejen ekologické zátěže, kterou působí lodní doprava. Více než dvě třetiny zboží, které se prodává v Evropě, se vyrábí v Asii a obří dopravní lodě tvoří jeden ze základů současné ekonomiky a obchodu. Před zraky veřejnosti se však nakládání, znečištění mořské vody olejem, ropou, obrovský úhyn mořských živočichů i bídné pracovní podmínky námořníků skrývají v uzavřených docích a v širém oceánu. Kdo z toho má prospěch? Jak lze situaci zlepšit? Jak funguje mořské právo?

Po projekci v 18:00 hodin následuje diskuse za účasti odborníků z Katedry národního hospodářství a Katedry práva životního prostředí PF UK.

Stopáž filmu: 52min. + 30 min.

Přijďte se podívat, podiskutovat a poznat i kolegy z jiných oborů. Celý program najdete zde. 

Uložit událost do kalendáře