Pravidla zkoušení v zimním semestru 2021/2022 (aktualizace k 3. 12.)

Pravidla zkoušení v zimním semestru 2021/2022 (aktualizace k 3. 12.)

Aktualizace k 3. 12. 2021: Nově je zavedena povinnost, aby i v případě hybridního či distančního průběhu státních zkoušek (včetně obhajob) všichni členové komise připojili svůj podpis na protokol. Členové komise, kteří byli přítomni distančně, tak tedy musí učinit dodatečně. Změna pravidel je v přiloženém souboru vyznačena žlutě.

 


Ve zkouškovém období v zimním semestru 2021 je prioritou vedení fakulty konat kontroly studia kontaktně. Nicméně je nutné, abychom byli připraveni na to, že z epidemiologických důvodů nebude možná plně kontaktní forma zkoušení, ale bude nutné využít distanční či částečně distanční (hybridní) formy plnění kontrol studia.

Klíčovými faktory toho, jak bude zkoušení a zkouškové období konkrétně probíhat, jsou
a) platná epidemiologická opatření na úrovni státu,
b) úprava na univerzitní úrovni.

Z hlediska právní jistoty akademických pracovníků, studentů (v případě magisterských a doktorských studijních programů) a uchazečů (v případě státní rigorózní zkoušky) je nutné přijmout již nyní pravidla pro zkoušení a průběh zkouškového období v zimním semestru 2021 pro případ, že v důsledku epidemiologických opatření nebude možné kontroly studia konat kontaktně.
 

Pravidla zkoušení v zimním semestru 2021