Pracovní právo ve víru změn 

Pracovní právo ve víru změn 

Závislá práce v 21. století – otázky a výzvy

Výzkumné centrum UNCE/HUM/034

Řešitelský kolektiv Univerzitního výzkumného centra Právnické fakulty UK
„Závislá práce v 21. století – otázky a výzvy“ zve všechny zájemce na seminář na téma

Pracovní právo ve víru změn 

Seminář se bude konat dne 20. 6. 2023 od 13 hodin 

v prostorách Právnické fakulty UK, Náměstí Curieových 7, místnost č. 101 

 

Program semináře:  

13:00 – 13:15 Agenturní zaměstnávání na cestě k větší transparentnosti? (prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.)  

13:15 – 13:30 Transparentnost právních vztahů mezi obchodní korporací a jejím managementem (JUDr. Bc. Klára Hurychová, Ph.D.)  

13:30 – 13:45 Transparentnost podnikatele vs. ochrana obchodního tajemství (JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.)  

13:45 – 14:00 Digitalizace pracovněprávní agendy (doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.)  

14:00 – 14:15 Doručování elektronickou poštou v pracovněprávních vztazích (doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.)  

14:15 – 14:30 Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti (Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.) 

14:30 – 14:45 Začátek konce dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr? (Mgr. Ing. Patrik Stonjek) 

14:45 – 15:00 Proměny dohod – nově předvídatelnější a spravedlivější? (JUDr. Kristýna Menzelová)  

15:00 – 15:15 Evropská Superliga: transparentní a předvídatelné pracovní podmínky fotbalistů (JUDr. Jan Exner, Ph.D.) 

15:15 – 15:30 Právo zaměstnance na odpojení v kontextu právní úpravy home office (JUDr. Jáchym Stolička) 

15:30 – 15:45 K postavení přísedících v pracovněprávních sporech (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)  

15:45 Diskuse, ukončení akce  

Uložit událost do kalendáře