Pracovní povinnost studentů

Pracovní povinnost studentů

Jak už jste možná postřehli, vláda svým usnesením č. 79/2020 Sb. uložila pracovní povinnost studentům všech oborů, jejichž absolvování vede k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka. Vedle oborů jako je sociální práce, sociální politika, sociální péče apod. sem patří také obor právo (srov. § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), usnesení vlády proto v obecné rovině dopadá i na studenty naší fakulty.

K uložení konkrétních povinností by však došlo jedině v případě, že by o tom rozhodl hejtman kraje či primátor hlavního města Prahy, což dosud nenastalo. Fakulta zatím ani nebyla ze strany těchto orgánů kontaktována.