Pozvánka na XI. ročník Obchodněprávní doktorandské konference na téma Práva a povinnosti společníků a členů právnických osob

obr

Pozvánka na XI. ročník Obchodněprávní doktorandské konference na téma Práva a povinnosti společníků a členů právnických osob

Vážené kolegyně, vážení kolegové, kolektiv doktorandů katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na XI. ročník Obchodněprávní doktorandské konference na téma „Práva a povinnosti společníků a členů právnických osob“, která se uskuteční dne 9. prosince 2022 od 8.30 hod. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Zároveň se předpokládá organizační zajištění on-line přenosu, resp. umožnění distanční účasti, zejména pro zahraniční účastníky.

Přihlášky k účasti na konferenci, prosím, zasílejte nejpozději do dne 30. října 2022 na adresu obchodnikonference@seznam.cz.

Účastníci se mohou zúčastnit jako vystupující s konferenčním příspěvkem, ale i bez prezentace příspěvku; způsob účasti je třeba indikovat v přihlášce (náležitosti přihlášky jsou uvedeny v příloze č. 1).

Délka vystoupení je stanovena na max. 15 minut. Prezentovaný příspěvek by se měl věnovat aktuálním otázkám a judikatuře týkající se jednotlivých práv a povinností společníků a členů právnických osob. Není však nutné dodržet striktně obchodněprávní téma, příspěvky z jiných právních oborů rovněž velmi vítáme. Zabývat se lze nejen právem obchodních korporací či obchodními závazkovými vztahy, ale také mezinárodním právem soukromým, právem procesním, deliktním atp.

V případě velkého počtu přihlášených účastníků s vystoupením si pořadatelé vyhrazují právo vybrat příspěvky, které budou předneseny na konferenci.

Účastníci vystupující na konferenci dostanou možnost publikovat své výstupy v recenzovaném časopise Obchodní právo vydávaném nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, které je tradičním partnerem konference.

Konferenční poplatek činí 500 Kč plus DPH / 20 EUR plus DPH (pokyny k platbě jsou uvedeny v příloze č. 2) a je třeba ho uhradit v okamžiku podání přihlášky, nejpozději však do 15. listopadu 2022.

 

Těšíme se na Vaši účast.

Za kolektiv doktorandů

Mgr. Petra Kotápišová
kotapisp@prf.cuni.cz

 

Pozvánka

Příloha č. 1: Příloha č. 1 – Náležitosti přihlášky

Příloha č. 2: Pokyny pro platbu konferenčního poplatku

 

 

Uložit událost do kalendáře