Pozvánka na seminář „Metodický seminář pro školitele Univerzity Karlovy“ - 26. 10.

obr

Pozvánka na seminář „Metodický seminář pro školitele Univerzity Karlovy“ - 26. 10.

P O Z V Á N K A

na seminář

„Metodický seminář pro školitele Univerzity Karlovy“

pořádaného oddělením doktorského studia

odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu Univerzity Karlovy

ve středu 26. října 2022, od 10.00 hod.,

v Malé aule Karolina RUK

 

Setkání je určeno:        školitelům studentů doktorských studijních programů UK

Program:                        Cílem setkání je informovat o relevantních předpisech vztahujících se k doktorskému studiu s ohledem na práva a povinnosti školitele, sdílení informací o dobré praxi,

Váš zájem o účast a případné dotazy k agendě doktorského studia neváhejte směřovat na oddělení doktorského studia RUK: lukas.nachtigal@ruk.cuni.cz.

 

S poděkováním

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

Pozvánku na seminář naleznete ZDE.

Uložit událost do kalendáře