Pozvánka na seminář - Aktuální otázky vymezení institutu závislé práce

Pozvánka na seminář - Aktuální otázky vymezení institutu závislé práce

Řešitelský kolektiv Univerzitního výzkumného centra Právnické fakulty UK
„Závislá práce v 21. století – otázky a výzvy“

zve všechny zájemce na seminář na téma:

Aktuální otázky vymezení institutu závislé práce

Seminář se bude konat

dne 5. 9. 2022 od 9:00 hodin

v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy,

místnost č. 103.

 

 

Program semináře:

9:00 – 9:15
(Ne)zbytnost redefinice závislé práce?
(prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.)

9:15 – 9:30
Role vedoucích zaměstnanců stojících
na pomezí pracovního a obchodního práva

(JUDr. Klára Hurychová, Ph.D., JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.)

9:30 – 9:45
Německý přístup k závislé práci a práci načerno
(doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.)

9:45 – 10:00
Civilněprávní důsledky umožnění výkonu nelegální práce
(doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.)

10:00 – 10:15
Pracovníci platforem a výkon závislé práce
(JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)

10:15 – 10:30
Právní domněnka pracovního poměru
jako krok správným směrem?

(JUDr. Kristýna Menzelová)

10:30 – 10:45
Závislá práce a prekérní zaměstnání
(Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.)

10:45 – 11:00
Zaměstnanci a OSVČ pracující v kancelářích
– faktické a právní rozdíly

(Mgr. Ing. Patrik Stonjek)

11:00 – 11:15
Závislá činnost jako zdroj příjmů fyzických osob
aneb když jeden termín neznamená vždy totéž

(JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.)

11:15 – 11:30
Výkon závislé práce při tzv. faktickém pracovním poměru
(Mgr. Kateřina Štěpánková)

11:30 – 11:45
Úvahy k možné redefinici nelegální práce
(JUDr. Štěpán Pastorek)

11:45
Diskuse, ukončení akce


 

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.,
hlavní řešitel projektu

 

Pozvánku a program nalejdete ZDE.

 

Uložit událost do kalendáře