Pozvánka na přednášku: Dr. iur. Mgr. Petra Škvařilová – Pelzl, Interpretace mezinárodního práva v judikatuře SDEU, Vybrané významné případy ze současné agendy Tribunálu

Pozvánka na přednášku: Dr. iur. Mgr. Petra Škvařilová – Pelzl, Interpretace mezinárodního práva v judikatuře SDEU, Vybrané významné případy ze současné agendy Tribunálu

Česká společnost pro mezinárodní právo, Česká odbočka ILA a Katedra mezinárodního práva PF UK si Vás dovolují pozvat na přednášku:

Dr. iur. Mgr. Petra Škvařilová – Pelzl, soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU:

Interpretace mezinárodního práva v judikatuře SDEU, Vybrané významné případy ze současné agendy Tribunálu

Uvádějí a diskusi moderují prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. a prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.

Setkání se koná v pondělí 9. května 2022 od 17:00 hod. na PF UK, místnost č. 38.

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka ke stažení ZDE.

 

 

Uložit událost do kalendáře