Pozvánka na mezinárodní workshop „Leopold Heyrovský a odkaz římského práva“ konaný u příležitosti 170. výročí narození nestora římského práva na PF UK

Pozvánka na mezinárodní workshop „Leopold Heyrovský a odkaz římského práva“ konaný u příležitosti 170. výročí narození nestora římského práva na PF UK

Pozvánka na mezinárodní workshop „Leopold Heyrovský a odkaz římského práva“ konaný u příležitosti 170. výročí narození nestora římského práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy dne 22. 11. 2022 pořádaný Katedrou právních dějin a redakcí Právněhistorických studií.

Workshop proběhne pod záštitou prorektora UK, předsedy redakční rady Právněhistorických studií a vedoucího katedry právních dějin prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc. Setkání se uskuteční v místnosti č. 38 na PF UK online přes MS Teams - (přihlášení ZDE)

Program ke stažení ZDE.

 

 

 

A

Profesor Heyrovský se v roce 1882, po rozdělení univerzity, stal prvním profesorem římského práva na české právnické fakultě, nejdříve jako mimořádný, od roku 1890 jako řádný profesor.

Vydal první česky psanou učebnici římského práva Instituce římského práva, která později vycházela v přepracované a rozšířené podobě pod názvem Dějiny a systém soukromého práva římského. Workshop bude zaměřen nejen na osobnost a dílo prof. Heyrovského, ale také na další významné osobnosti právní vědy, postavení římského práva v naší minulosti a jeho vliv na současnou právní úpravu.


 

 

 

 

 

 

 

Uložit událost do kalendáře