Pozvánka na III. ročník doktorandské konference: Civilistické pábení

bann

Pozvánka na III. ročník doktorandské konference: Civilistické pábení

Pozvánka na III. ročník doktorandské konference

Civilistické pábení

 na téma

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

konané dne 25. června 2021 v Praze

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Právnická fakulta Univerzity Karlovy si Vás dovoluje pozvat na III. ročník soukromoprávní doktorandské konference „Civilistické pábení: Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním“, která se uskuteční dne 25. června 2021 v hybridní formě (dle aktuálních opatření souvisejících s COVID-19, přičemž konference bude organizačně zajištěna z budovy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1).

Konference bude slavnostně zahájena v 9.00 hod. (předběžný program konference vizte Příloha č. 1).

Přihlášky k účasti na konferenci, prosím, zasílejte na adresu civilistickepabeni@prf.cuni.cz nejpozději do 14. června 2021.

Účastníci se mohou zúčastnit jako vystupující s konferenčním příspěvkem, ale i bez prezentace příspěvku, který bude zařazen do kolektivní monografie/konferenčního sborníku; způsob účasti je třeba indikovat v přihlášce (náležitosti přihlášky vizte Příloha č. 2).

Délka vystoupení je stanovena na max. 15 minut. Konferenční příspěvek je třeba odevzdat po konferenci do recenzního řízení nejpozději do 25. července 2021 na uvedenou emailovou adresu (náležitosti příspěvku vizte Příloha č. 3).

V konferenčních příspěvcích by měli doktorandi představit svůj výzkum z oborů občanského práva (včetně civilního procesu), obchodního práva, pracovního práva, mezinárodního práva soukromého a procesního, příp. evropského práva, nefiskálního finančního práva, teorie práva, sociologie a politologie, a historických souvislostí těchto oborů v rámci zadaného tématu konference. Výstupem konference bude kolektivní monografie/ recenzovaný sborník vydaný nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a.s. přibližně do konce roku 2021.

Konferenční poplatek činí 300 Kč plus DPH (pokyny k platbě vizte Příloha č. 4) a je třeba ho uhradit v okamžiku podání přihlášky, nejpozději však do 14. června 2021.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Za organizační výbor:

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.
Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, Ph.D., LL.M. 
civilistickepabeni@prf.cuni.cz

 

Seznam příloh:   

Příloha č. 1 – Předběžný program konference

Příloha č. 2 – Náležitosti přihlášky

Příloha č. 3 – Náležitosti příspěvku

Příloha č. 4 – Pokyny pro platbu konferenčního poplatku

Prospekt ke stažení ZDE

Více informací na webových stránkách: www.civilistickepabeni.prf.cuni.cz

Uložit událost do kalendáře