Pozvánka na členskou schůzi základní organizace vysokoškolského odborového svazu PF UK, 15. 3.

Pozvánka na členskou schůzi základní organizace vysokoškolského odborového svazu PF UK, 15. 3.

Vážení členové ZO VOS na PF UK,

výbor ZO si vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi naší odborové organizace. O její svolání požádal nový pan děkan, který současně navrhl část programu. Výbor tuto iniciativu vítá jako možnost vzájemné diskuse nad aktuální problematikou

Termín a místo konání: úterý 15. 3. 2022 od 9:00 hodin v místnosti č. 38

Program schůze:

 • Zahájení, určení zapisovatele
 • Představení pana děkana a jeho úvodní slovo
 • OD o pravidlech pro změnu pracovních smluv a mzdových výměrů u zaměstnanců zařazených na fakultě zapojených do externích grantů nebo projektů
 • OD k provedení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy
 • Informace o výroční konferenci VOS
 • Diskuse
 • Závěr

Těšíme se na setkání.

Josef Salač, předseda ZO VOS na PF UK

 

DODATEK
Vážení členové VOS na PF UK, v již distribuované pozvánce na schůzi naší základní odborové organizace, která se koná v úterý 15. 3. 2022 od 9:00 hodin v místnosti č. 38, se výbor rozhodl doplnit program schůze o následující body:

 • zpráva o stavu členské základny
 • zpráva o hospodaření,
 • nový rozpočet,
 • různé

Josef Salač, předseda ZO