Povinně volitelný kurz International Investment Law and Arbitration Moot

Povinně volitelný kurz International Investment Law and Arbitration Moot

I v letošním akademickém roce pro Vás Katedra mezinárodního práva otevírá povinně volitelný kurz pod vedením doc. JUDr. Vladimíra Balaše, CS.c. a Mgr. et Mgr. Nikoly Kurkové Klímové, LL.M. s názvem International Investment Law and Arbitration Moot. Jednotlivé semináře vyučované výhradně v anglickém jazyce přiblíží studentům a studentkám se zájmem o mezinárodní právo veřejné oblast právní ochrany zahraničních investic a průběh rozhodčího řízení před mezinárodními tribunály. Kromě teoretických znalostí si účastníci kurzu osvojí též praktické právní dovednosti, které budou moci zúročit například v rámci navazujícího výběrového řízení do reprezentačního týmu PF UK v prestižní mezinárodní soutěži FDI Moot Court, jejíž finálová kola se uskuteční v listopadu 2022 v Londýně.

 

Program kurzu

Jednotlivé semináře jsou vyučovány předními odborníky v oblasti mezinárodní investiční arbitráže, kteří působí například u Světové banky, Evropské komise, Ministerstva financí ČR či zahraničních advokátních kanceláří.

První část kurzu je věnována interaktivním diskuzím nad teoretickými otázkami mezinárodního investičního práva, při nichž si účastníci kurzu osvojí základní znalosti o nejdůležitějších konceptech v této právní oblasti. V rámci seminářů bude též probíhat praktický nácvik právního psaní a strategie řešení právního případu. Ve druhé části kurzu spolupracují účastníci kurzu ve skupinách na právní rešerši, přípravě právního podání a ústní prezentaci argumentace k vybrané právní otázce z fiktivního případu.

Kurz je zakončen kolokviem, které je uděleno za aktivní účast na seminářích a skupinovou práci v průběhu letního semestru.

 

Podmínky přihlášení

Přihlašování probíhá v rámci zápisu od 7. 2. prostřednictvím Studijního informačního systému.

Pro absolvování kurzu nejsou vyžadovány předchozí znalosti mezinárodního ekonomického práva, pouze základní orientace v mezinárodním právu veřejném. Pokročilá znalost anglického jazyka je podmínkou.