Povinné testování zaměstnanců od 17. ledna - pokyny a informace

Povinné testování zaměstnanců od 17. ledna - pokyny a informace

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude počínaje 17. lednem 2022 povinné testování zaměstnanců s frekvencí 2. týdně (Alespoň 1x za 3 dny, maximální rozestup testů 5 dní).

Níže uvádíme nejdůležitější informace k testování, podrobnosti najdete v příloze na konci testu. Děkujeme za spolupráci při testování.

 • Sekretariáty akademických pracovišť a vedoucí administrativy si vyzvednou od 13.1. pro svá pracoviště testy (samotesty) na provozním oddělení, a to u paní Fialové.
 • Dle návodu si zaměstnanec provede antigenní test, doporučujeme otestovat se doma před cestou do zaměstnání nebo v kanceláři.
 • Na stránkách https://testovani.cuni.cz v horní liště pod “samotesty” zaměstnanec potvrdí, že provedl test s negativním/pozitivním výsledkem.
 • V případě negativního výsledku systém vygeneruje potvrzení ve formátu pdf, které platí dle mimořádného opatření pro potřeby osobní přítomnosti na pracovišti 3 dny (potvrzení lze vytisknout nebo je mít v elektronické podobě). 
 • V případě pozitivního výsledku zaměstnanec nahlásí tuto skutečnost kromě zapsáním do systému také přímému nadřízenému a neprodleně opustí pracoviště, pokud testování provedl na pracovišti (systém informaci automaticky předá zaměstnavateli, který výsledek nahlásí na příslušnou krajskou hygienickou stanici). 

   

Výjimky z testování: 

 • Zaměstnanci, kteří se vzhledem k povaze práce nesetkávají se třetími osobami, nebo kteří nevykonávají práci na pracovišti.
 • Zaměstnanci, kteří podstoupili v posledních 72 hodinách RT-PCR test s negativním výsledkem.
 • Zaměstnanci, kteří podstupují pravidelné testování u jiného zaměstnavatele.
 • Zaměstnanci, kteří podstoupili v posledních 24h antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem.


Celý systém počítá s tím, že všichni testovaní mají přístup do CAS. V opačném případě musí být evidence provedena ručně, a to příslušným vedoucím, nebo jím pověřenou osobou (např. sekretariát, tajemník akademického pracoviště). V záznamu bude uvedeno následující:

 • Jméno a příjmení
 • Zdravotní pojišťovnu
 • Datum narození
 • Číslo pojištěnce
 • Datum a čas provedení testu
 • Výsledek testu (v případě pozitivního testu musí být zaměstnanec nahlášen na rektorát, konkrétně Ing. Bulíčkovi petr.bulicek@ruk.cuni.cz )
 • Kontaktní telefon


Doplňující informace z rektorátu: 
Testování v Celetné ulici pro neočkované od 17. 1. již nebude v provozu a dále nebudou zavedeny testovací mobilní týmy. 

 

Podrobné informace najdete v příloze ZDE.

Mimořádné opatření – testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 17. 1. 2022 najdete v příloze ZDE