Postupové zkoušky na katedře obchodního práva

Postupové zkoušky na katedře obchodního práva

Vážené studentky, vážení studenti,

katedra obchodního práva upozorňuje studenty, že v letním zkouškovém období budou vypsány termíny postupových zkoušek z Obchodního práva III především v měsících květnu a červnu. V měsíci září budou s ohledem na očekávané rozsáhlejší konání státních závěrečných zkoušek vypsány pouze reprobační termíny, a to ve dnech 2. 9., 4. 9., 5. 9. a 6. 9. 2019. Na reprobační termíny se bude možné přihlásit až od 28. 6. 2019.
Na základě výše uvedeného proto katedra obchodního práva studentům doporučuje využít možnosti konat postupové zkoušky již v květnových termínech.

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
tajemnice Katedry obchodního práva