Postupové zkoušky na katedře občanského práva

Postupové zkoušky na katedře občanského práva

Vážení studenti,

katedra občanského práva důrazně upozorňuje studenty 2. a 3. ročníku na skutečnost, že v letním zkouškovém období budou vypsány termíny postupových zkoušek z OPH II, OPH IV a OPP III především v měsících květnu a červnu. V měsíci září budou s ohledem na očekáváné rozsáhlejší konání státních závěrečných zkoušek vypsány pouze reprobační termíny, a to ve dnech 3. 9. a 5. 9. 2019. Na reprobační termíny se bude možné přihlásit až od 28. 6. 2019.
Na základě výše uvedeného proto katedra občanského práva studentům doporučuje využít možnosti konat postupové zkoušky již v květnových předtermínech, tj. 14. 5. a 16. 5. 2019.      
 
JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D.
tajemnice katedry občanského práva