Posledních 5 míst na výjezdním semináři: Volební právo a volební systémy

Posledních 5 míst na výjezdním semináři: Volební právo a volební systémy

Výjezdní seminář z ústavního práva:

 

Volební právo a volební systémy

 

Termín a místo konání: 7.–10. října 2021 v Peci pod Sněžkou a na okolních kopcích

Seminář je určen pro studentky a studenty všech ročníků Právnické fakulty UK se zájmem o ústavní právo, teorii práva či politologiiProgram semináře tvoří referáty a diskuse. Podmínkou účasti je písemné zpracování vybraného tématu v rozsahu 8 až 20 normostran. Účastníci semináře budou své práce prezentovat vystoupením v délce cca 15 minut, na které naváže diskuse. Úspěšní absolventi získají 3 kredity, nejúspěšnější pak pozvánku, aby svůj příspěvek zpracovali i v písemné formě a publikovali ve sborníku či v odborných časopisech.

Přihlásit se je možné na e-mailové adrese wintr@prf.cuni.czV přihlášce je třeba si zvolit téma a připojit jedno- až dvoustránkový abstrakt ústního vystoupení včetně hlavní teze a seznamu literatury.

Vzhledem k tomu, že se seminář koná v termínu voleb do Poslanecké sněmovny, doporučujeme všem účastníkům, aby si opatřili voličský průkaz.

Garanti: doc. Marek Antoš a prof. Jan Wintr; stálý host výjezdních seminářů: prof. Jan Kysela
 

Uzávěrka přihlášek: pondělí 12. července 2021 (první kolo), případně středa 1. září 2021 (druhé kolo, budou-li volná místa)

 

Více informací a přehled navrhovaných témat, ke kterým je možné se přihlásit, najdete přiloženém souboru.

Uložit událost do kalendáře