Pomocná studentská vědecká síla (3 místa) – výběrové řízení katedry správního práva a správní vědy  

Pomocná studentská vědecká síla (3 místa) – výběrové řízení katedry správního práva a správní vědy  

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

katedra správního práva a správní vědy hledá 3 nové studentské pomocné vědecké síly. 

Přihlásit se mohou studentky a studenti, kteří mají zájem o aktuální dění v oboru (např. o digitalizaci veřejné správy, zavádění smart cities atd.) a rádi by se podíleli na činnosti naší katedry. Úkoly pomocné vědecké síly spočívají především v podílu na zajišťování zkoušek a akcích katedry, rešerších literatury a dalších formách součinnosti při vzniku autorských textů (studijních pomůcek, ale také odborných článků). 
Naše katedra aktivně participuje na aktivitách Evropské univerzitní aliance 4 EU+, proto předpokládáme i znalost angličtiny, případně dalšího cizího jazyka (francouzštiny, němčiny, nebo italštiny), a práce na PC. Zvlášť si budeme cenit chuti participovat na projektech katedry (SVV, 4 EU+, COOPERATIO). 

Vzhledem k tomu, že preferujeme dlouhodobější spolupráci, předpokladem pro přijetí je studium ve 2. až 4. ročníku v akademickém roce 2023/24. 

 

Termín uzavření přihlášek je 24. září 2023 ve 24:00 hod. 

Přihlášky zasílejte Martinovi Adamcovi elektronickou poštou, a to na adresu  adamec@prf.cuni.cz s předmětem Výběrové řízení_KSP.

Součástí každé přihlášky musí být: 

-    strukturovaný životopis (vč. uvedení kontaktních údajů) 
-    stručný motivační dopis 

Vybrané uchazečky a uchazeči budou pozvání k ústnímu kolu výběrového řízení, které se bude konat dne 27. 9. 2023. 

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2023. 

 

Těšíme se na vaše přihlášky. 

Martin Adamec
tajemník katedry