PF UK má nové centrum – Centrum práva, technologií a digitalizace

PF UK má nové centrum – Centrum práva, technologií a digitalizace

PF UK má nové centrum – Centrum práva, technologií a digitalizace

Nově vzniklé Centrum práva, technologií a digitalizace vede dr. Zdeněk Kučera. Jedná se o samostatné centrum, které se soustředí na výuku a vědeckou činnost v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT). Centrum navazuje na předchozí aktivity členů probíhající na fakultě od roku 2014.

Výuka Centra se soustředí na softwarové právo, e-commerce, e-finance, telekomunikace, ochranu dat včetně osobních údajů, kybernetickou bezpečnost a právo nových technologií, jako je blockchain, či umělá inteligence. Soustředí se též na digitalizaci procesů a proměnu právní profese, kterou digitalizace přináší.

Vyjma předmětů v magisterském studiu nové Centrum od příštího roku organizuje též program LL.M. „Právní ochrana dat“. Centrum spolupracuje s dalšími katedrami Právnické fakulty UK na rozšiřování povědomí o právu ICT. K externím spolupracovníkům centra patří například bývalý předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák, ředitel právního úseku vydavatelství Mafra Vladan Rámiš nebo František Nonnemann, bývalý ředitel odboru analýzy a zpracování informací ve veřejném sektoru na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Centrum má v současnosti 15 spolupracovníků, z nichž dva jsou interní doktorandi.

K slavnostní zahájení činnosti Centra se uskutečnilo 12. 6. v prostorách PF UK za přítomnosti děkana, prof. Radima Boháče