PF UK má nové centrum - Centrum práva, technologií a digitalizace

PF UK má nové centrum - Centrum, práva, technologií a digitalizace

PF UK má nové centrum - Centrum práva, technologií a digitalizace

Dne 12. 6. se na PF UK za přítomnosti děkana prof. Radima Boháče uskutečnilo slavnostní zahájení činnosti Centra práva, technologií a digitalizace. Nově vzniklou organizaci vede dr. Zdeněk Kučera.

Jedná se o samostatné centrum, které se soustředí na výuku a vědeckou činnost v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT). Zejména se jedná o výuku softwarového práva, kyberpezpečnosti, telekomunikací, ochrany dat včetně osobních údajů a práva nových technologií, jako je blockchain, či umělá inteligence. Soustředí se též na digitalizaci procesů a proměnu právní profese, kterou digitalizace přináší.

Vyjma předmětů v magisterském studiu nové centrum organizuje též program LL.M. „Právní ochrana dat“. Centrum spolupracuje s dalšími katedrami Právnické fakulty UK na rozšiřování povědomí o právu ICT. Centrum navazuje na činnost Sekce práva ICT při katedře právních dovedností.