PF UK hostila mezinárodní moot court turnaj - 15th Annual Prague Premoot

foto

PF UK hostila mezinárodní moot court turnaj - 15th Annual Prague Premoot

PF UK hostila již 15. ročník regionálního předkola mezinárodní moot court soutěže, které je pořádané v rámci přípravy soutěžních týmů na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, tzv. Vis Moot. Vis Moot je největším světovým moot courtem, kterého se každoročně účastní až 386 univerzitních týmů. Studenti v něm prohlubují své znalosti v oblasti mezinárodního práva soukromého, mezinárodního obchodu (CISG) a mezinárodní arbitráže. Letos se koná již 30. ročník této soutěže a studenti PF UK se jí účastní přibližně posledních dvacet let.

Pražské přípravné předkolo probíhalo od pátku 3. března do neděle 5. března. Všechny účastníky v pátek přivítala svým úvodním projevem proděkanka pro zahraniční vztahy PF UK, doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Soutěže se zúčastnilo dvacet dva týmů zastupující vysoké školy ze 16 různých zemí, včetně např. týmů z USA, Indie, Turecka, Moldavska či Velké Británie. Po úvodním zahájení se všichni účastníci přesunuli do bazénu, kde na ně čekala úvodní recepce s rautem a skleničkou vína. Během soboty a neděle následně probíhal samotný turnaj.

Jednotlivá utkání hodnotilo několik desítek arbitrů z řad zahraničních hostů, absolventů Vis Mootu a tuzemských advokátů s praxí v oblasti mezinárodní arbitráže. Dva týmy s nejlepším hodnocením postoupily do finále, ve kterém se spolu utkaly o vítězství pražského Premootu. Letos se do finále probojoval chorvatský tým z Univerzity v Záhřebu a tým z Aarhuské univerzity, kdy po vyrovnaném výkonu nakonec vyhrál celou soutěž Záhřeb. Pražské předkolo finančně podpořila advokátní kancelář BBH.

Pražským premootem soutěž vchází do své finální fáze. Český tým se nyní připravuje na odjezd na další regionální turnaje a na cestu do Hong Kongu. Finální zastávkou pak bude Vídeň, kde se odehrává hlavní finále celé soutěže, a to tradičně těsně před Velikonocemi. Studenti týmu PF UK, jmenovitě Ondřej Berta, Adam Crhák, Ota Cuřín, Josefína Landová, Lada Reisnerová, Adam Vaňko a Johanka Žižáková se na soutěž připravovali velmi intenzivně po mnoho měsíců. Jejich přípravu zaštiťuje podpora širokého týmu coachů a mentorů. Na cestovní náklady týmu přispívá také fakulta ze stipendijního fondu.

Pro všechny studenty se zájmem o Vis Moot či jen mooting jako takový je každý letní semestr otevřen speciální PVP seminář Vis Moot: Arbitration in International Sale of Goods I, který účastníkům nabízí úvod jak do světa CISG a mezinárodní arbitráže, tak i soft skills přípravu a možnost si moot court zkusit. Právě z účastníků tohoto semináře každoročně vybíráme náš soutěžní tým.