PF UK hostila 48. mezinárodní konferenci Humovské společnosti

f

PF UK hostila 48. mezinárodní konferenci Humovské společnosti

Ve dnech 4.-8. 7. 2022 se v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnilo tradiční konferenční setkání Společnosti Davida Huma, organizované Filosofickým ústavem AV ČR s podporou Filozofické fakulty UHK. Společnost Davida Huma patří k nejznámějším mezi anglo-americkými filozofickými společnosti věnujícími se filozofickému odkazu významných myslitelů. Její konference se pořádají každý rok, přičemž bývá zvykem střídat místa v Severní Americe s místy mimo ni. Letošní již 48. ročník připadl na Prahu a účastnilo se ho 64 badatelů z celého světa.

Konferenci předcházelo poměrně náročné recenzní řízení, na němž se podílelo přes 70 recenzentů, kteří vybrali 24 z 46 odevzdaných příspěvků. Tyto příspěvky byly v rámci pětidenního programu přednášeny ve dvou paralelních sekcích. Tématy konference bylo Humovo pojetí lidského těla, charakteru, ctnosti a evropské civilizace.

Paralelní sekce doplňily dva tematické bloky, a sice blok věnovaný Humovu rasismu za účasti Margaret Watkinsové (Seattle Pacific University), Andre Willise (Brown University) a Mikko Tolonena (University of Helsinky), blok o Humově pojetí zkušenosti za účasti Kathariny Paxmanové (Brigmah Young University), Josefa Mourala (Univerzita J.E. Purkyně) a Karánn Durlandové (Austin College) a diskuze knihy Experience Embodied, Early Modern Accounts of the Human Place in Nature, OUP 2020, s její autorkou prof. Anik Waldow (University of Sydney).

Zvané přednášky pronesl prof. Roger Crisp (St Anne's College, Oxford) na téma Humova hedonismu s názvem Hume’s ‘Notorious Doctrine’: Pleasure, Virtue, and Natural Abilities a prof. Jacqueline Taylorová (University of San Francisco), která v přednášce s názvem Hume on Humanity and the Party of Humankind pojednala Humovu teorii lidskosti (humanity) v jeho díle Zkoumání o principech morálky.

Součástí konference byl i mentorský workshop pro doktorandy, který umožnil 8 mladým badatelům přímé konzultace jejich textů s přiděleným zkušeným školitelem a slavnostní banket, během nějž byl pokřtěn první český překlad druhé a třetí knihy Humova nejznámějšího díla Pojednání o lidské přirozenosti od dr. Hynka Janouška (FLÚ AV ČR).