Petr Liška a Jakub Drápal získali ocenění v soutěži Právník roku

právník roku

Petr Liška a Jakub Drápal získali ocenění v soutěži Právník roku

Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ uspořádaly již 15. ročník soutěže Právník roku. Mezi oceněnými jsou také zástupci PF UK.

V kategorii Občanské právo (hmotné, procesní) zvítězil doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M. Cena Talent roku je určena mladým právníkům do 33 let, jejichž autentické písemné odborné a literární práce s právní tematikou vyhodnocuje odborná porota. „Začínající mladé kolegy chceme tímto oceněním, s nímž je svázána i zajímavá finanční odměna, motivovat k odbornému růstu a také k pravidelnému publikování, třeba v našem stavovském periodiku – Bulletinu advokacie nebo v elektronickém Advokátním deníku,“ uvedl JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory. Letos se Talentem roku stal JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., doktorand PF UK v Praze, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a asistent soudkyně Ústavního soudu.

Gratulujeme vítězům a více o soutěži na najdete webu Právník roku.