Otevřena výstava, která přibližuje vizi budovy fakulty očima budoucích architektů  

obr

Otevřena výstava, která přibližuje vizi budovy fakulty očima budoucích architektů  

Ve středu 17. 5. 2023 byla ve dvoraně Právnické fakulty slavnostně otevřena výstava k internímu projektu Revitalizace společných prostor PF UK: Architektura právu.

Vernisáži předcházelo setkání s autorkami a autory návrhů úprav kavárny a společných prostor budovy fakulty, jimiž byli studentky a studenti Fakulty stavební v Brně (VUT) a Ostravě (VŠB-TUO) a Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně (UTB), z Liberce přijeli také studenti prvního ročníku Fakulty umění a architektury (TUL), kteří zpracovali návrhy úprav prostoru před budovou fakulty. Vítězné návrhy prezentovali Kristýna Lipovská, Lucie Keblovská a Zdeněk Tulis (všichni z VUT) a Marie Peršalová (VŠB-TUO). Program obohatila i přednáška bývalého děkana Technické univerzity v Liberci Ing. arch. MgA. Osamu Okamury. V podvečer pak byla zahájena výstavy za účasti děkana Právnické fakulty prof. Radima Boháče a proděkanky pro rozvoj fakulty JUDr. Věry Honuskové, která zároveň představila plán průběhu revitalizace budovy Právnické fakulty. Ocenila také, že vystavené studentské návrhy ukazují potřeby studentek a studentů jakožto většinových uživatelů budovy, ozřejmují možnosti i limity úprav, a především otevírají debatu, která je nutným a žádoucím východiskem pro celý proces revitalizace.

Všem zúčastněným studentkám a studentům a také jejich pedagogům patří srdečný dík za účast v projektu i na vernisáži.

Výstava je ve dvoraně Právnické fakulty přístupná do 9. 6. 2023.