Otázky a předpisy k soukromoprávní a veřejnoprávní části SZZK pro akademický rok 2020/21

Otázky a předpisy k soukromoprávní a veřejnoprávní části SZZK pro akademický rok 2020/21

V souladu s Pravidly pro organizaci studia na PF UK se před začátkem akademického roku zveřejňuje seznam zkušebních otázek a seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů k soukromoprávní a veřejnoprávní části státní závěrečné zkoušky pro akademický rok 2020/21.

Seznam pro soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky: zde

Seznam pro veřejnoprávní část státní závěrečné zkoušky: zde

Mezi hlavní změny oproti současnému stavu patří, že studenti si v případě soukromoprávní části státní závěrečné zkoušky budou losovat pouze 4 otázky a u obou částí budou mít k dispozici v průběhu přípravy a odpovědi na zkušební otázky relevantní právní předpisy.