Organizace výuky v zimním semestru (tzv. hybridní podzim)

Organizace výuky v zimním semestru (tzv. hybridní podzim)

Vzhledem k aktuální situaci je obtížné předvídat, s jakými protiepidemickými opatřeními se budeme potýkat v podzimním semestru 2021/2022. Přestože doufáme, že bude moci proběhnout kontaktním způsobem, nelze vyloučit, že budou postupně stanovena nějaká omezení. V zájmu předvídatelnosti proto vedení fakulty i pro tento semestr přichází s pravidly, podle kterých se bude výuka - a případné změny její formy v průběhu semestru - řídit.

Obecným přístupem je, že semináře povinných předmětů a výuka (povinně) volitelných předmětů do 50 studentů by měly probíhat kontaktně, tedy klasickým způsobem. Přednášky povinných předmětů a další výuka pro více než 50 studentů proběhne hybridním způsobem, což umožňuje, aby konkrétní podobu určil garant předmětu. Může jít buď o kontaktní výuku, která však bude současně nahrávána, nebo o distanční výuku v časech dle rozvrhu, nebo o předtáčení přednášek. Ve všech těchto případech budou nahrané přednášky k dispozici nejméně do konce akademického roku. Informace o tom, jak bude výuka předmětu probíhat, musí být nejpozději 23. září 2021 v 17:00 zveřejněna v SISu v části "Metody výuky".

 

Organizace výuky v zimním semestru 2021 (tzv. hybridní podzim)