Organizace výuky v letním semestru (tzv. hybridní jaro)

Organizace výuky v letním semestru (tzv. hybridní jaro)

Epidemická situace sice nás sice vede k naději, že by výuka v nadcházejícím semestru neměla být příliš negativně ovlivněna, přesto je stále na místě opatrný přístup. Vedení fakulty proto rozhodlo o tom, že budou i letním semestru v zásadě pokračovat dosavadní pravidla, podle kterých byla organizována výuka. 

I nadále je obecným přístupem, že semináře povinných předmětů a výuka (povinně) volitelných předmětů do 50 studentů by měly probíhat kontaktně, tedy klasickým způsobem, zatímco přednášky povinných předmětů a další výuka pro více než 50 studentů proběhnou hybridním způsobem, což umožňuje, aby konkrétní podobu určil garant předmětu. Může jít buď o kontaktní výuku, která však bude současně nahrávána, nebo o distanční výuku v časech dle rozvrhu, nebo o předtáčení přednášek. Ve všech těchto případech budou nahrané přednášky k dispozici nejméně do konce akademického roku. Informace o tom, jak bude výuka předmětu probíhat, musí být nejpozději 6. února 2022 zveřejněna v SISu v části "Metody výuky".

 

Organizace výuky v letním semestru 2022 (tzv. hybridní jaro)