Opatření děkana k provedení Rigorózního řádu UK bylo novelizováno s účinností od 10. února 2020

Opatření děkana k provedení Rigorózního řádu UK bylo novelizováno s účinností od 10. února 2020

Rádi bychom upozornili potenciální rigorozanty, že je k 10. 2. 2020 účinná novela OD č. 6/2017, která zkracuje lhůtu pro zaplacení poplatku za úkony spojené s přihláškou na tři pracovní dny - čl. 4 odst. (1).

Úplné znění novelizovaného předpisu zde