Online seminář: Work-life balance a transparentní pracovní podmínky – výzva pro české pracovní právo?

Online seminář: Work-life balance a transparentní pracovní podmínky – výzva pro české pracovní právo?

 

Řešitelský kolektiv Univerzitního výzkumného centra Právnické fakulty UK
„Závislá práce v 21. století – otázky a výzvy“

zve všechny zájemce na on-line seminář na téma

Work-life balance a transparentní pracovní podmínky – výzva
pro české pracovní právo?

Seminář se bude konat dne 8. 6. 2021 od 15.00 hodin

 

přes MS Teams: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.  

 

Program semináře:

15:00 – 15.10
Transpozice směrnic o slaďování soukromého a pracovního života a o transparentních
a předvídatelných pracovních podmínkách – úvodní slovo
(prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.)

15:10 – 15:30
Prolínání korporačního prava a práva pracovního - od kauzy Danosa k Hobby Lobby
(JUDr. Klára Hurychová, Ph.D., JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.)

15:30 – 15:45
Slaďování pracovního a soukromého života z pohledu právního dualismu
(Mgr. Pavel Kopecký)

15:45 – 16:00
Work-life balance a prekérní zaměstnání v České republice
(Mgr. Lucie Matějka Řehořová)

16:00 – 16:15
Pružné uspořádání práce jako nový institut pracovního práva?
(JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)

16:15 – 16:30
Zaměstnanecké "benefity" vs. právo odpojit se aneb prolínání soukromého a pracovního života
(Mgr. Ing. Patrik Stonjek)

16:30 – 16:45
Důchodová reforma 2021: zvýšení starobního důchodu za vychované děti
(JUDr. Roman Lang, Ph.D.)

16:45 – 17:00
Profesionální sportovci v ČR a jejich “pracovní podmínky”
(JUDr. David Kohout, Ph.D.)

17:00 – 17:15
Počátky regulace pracovních podmínek v historické perspektivě
(JUDr. David Falada, Ph.D.)

17:15 – Diskuse, ukončení akce

 

 

Program ke stažení ZDE

Uložit událost do kalendáře