Online přednáška Smlouva s ochrannými účinky pro třetího a překrývání smlouvy a deliktu

Online přednáška Smlouva s ochrannými účinky pro třetího a překrývání smlouvy a deliktu

Smlouva s ochrannými účinky pro třetího a překrývání smlouvy a deliktu
(střet smluvní a deliktní odpovědnosti za škodu)

Zveme vás na online přednášku prof. Luboše Tichého. 

Termín konání: 14. 1. 2021, 17:45 – 19:00 hod.

Připojení přes Skype: https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ

 

I. Podstata problému, jeho struktura, příklady a význam

II. Vedlejší smluvní povinnosti, jejich význam a následky porušení

III. Škoda způsobená druhé smluvní straně

IV. Nepřímá a další škoda

V. Odpovědnost v důsledku smlouvy s ochranným účinkem
pro třetího a výklad § 2913 odst. 1 in fine OZ

VI. Škoda způsobená pomocníkem (§ 2914 OZ) a smluvní právo

VII. Konkurence mezi deliktní a smluvní odpovědností za škodu

VIII. Závěry, shrnutí

 

 

Uložit událost do kalendáře