Online kurz Pracovní právo pro neprávníky určený studentům ostatních fakult UK

Online kurz Pracovní právo pro neprávníky určený studentům ostatních fakult UK

Každou středu od 18:00 hodin počínaje 17. únorem 2021 bude probíhat semestrální kurz určený studentům Univerzity Karlovy (mimo studenty Právnické fakulty), kteří se chtějí zorientovat v pracovněprávní problematice a dozvědět se, jaká práva a povinnosti mají v zaměstnání.

Na kurz se lze přihlásit v SISu, a to od pondělí 8. února 2021 (od 23:00 hod.). Kurz proběhne online prostřednictvím platformy ZOOM.

Smyslem kurzu je poskytnout studentům VŠ praktické informace o tom, jaká práva a povinnosti mají jako zaměstnanci. Studenti se seznámí se základními instituty pracovního práva (pracovní smlouva, DPP, DPČ, výpověď, dohoda, zkušební doba, konkurenční doložka, pracovní doba, dovolená, minimální mzda aj.) i o tom, jak jsou v praxi používány a vynucovány a jakou ochranu právní řád zaměstnancům nabízí. „Zatímco za zaměstnavatele pracovní právo většinou řeší odborník, zaměstnancům často chybí odborné znalosti i zkušenosti s řešením problematických situací. Často pak akceptují řešení, o kterém ani nevědí, že je protiprávní. Naší snahou je, aby absolventi do praxe vstupovali připravenější," říká garant kurzu Jakub Tomšej, který se kromě akademické činnosti věnuje i bezplatnému poskytování právních služeb.

Úspěšný absolvent předmětu bude mít základní penzum znalostí o svém postavení v pracovním poměru, a současně zlepší své schopnosti samostatného získávání a analýzy informací ze souvisejících právních textů.

Předmět vyučují akademičtí pracovníci Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kteří jsou současně advokáty a mají s pracovněprávní oblastí bohaté zkušenosti z pohledu teorie i praxe. Předmět není určen pro studenty Právnické fakulty a úroveň přednášek je přizpůsobena neprávníkům.

Syllabus a další info v SISu: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=e8a9ab41d6102524f2e515a537bf8701&tid=&do=predmet&kod=HV3811