Odborné praxe na letní semestr 2020/2021

Odborné praxe na letní semestr 2020/2021

Od pondělí 8. února 2021 se studenti PF UK mohou prostřednictvím SIS hlásit na odborné praxe vypsané na letní semestr 2020/2021.

Z důvodu epidemické situace nebudou bohužel otevřeny všechny fakultou obvykle nabízené praxe, nabídka je však přesto pestrá. Některé praxe proběhnou v distanční formě, jiné až v případě zmírnění bezpečnostních opatření v prezenční formě.

Níže naleznete kompletní seznam a informace, podrobnosti zápisu na jednotlivé praxe i prerekvizity pro jednotlivé varianty najdete v SISu.

V případě dotazů či nejasností se prosím obraťte na praxe@prf.cuni.cz.

 

V letním semestru akademického roku 2020/2021 se lze přihlašovat na následující praxe:

• praxe na soudech I (civilní úsek) – pouze v případě zlepšení epidemické situace

• praxe na soudech III (obchodní úsek) - pouze v případě zlepšení epidemické situace

• praxe na Ministerstvu obrany - pouze v případě zlepšení epidemické situace

•  praxe na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - distančně

• praxe na orgánech veřejné správy ochrany životního prostředí - pouze v případě zlepšení epidemické situace

• praxe ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv - pouze v případě zlepšení epidemické situace

• praxe v elektronické poradně – distančně

• praxe v advokátních kancelářích se zaměřením na migrační právo - distančně

• praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů - distančně

• praxe v neziskových organizacích ochrany životního prostředí - pouze v případě zlepšení epidemické situace

• kurzy spotřebitelské gramotnosti (Street Law) - distančně

• praxe v oblasti práva ICT - distančně

• praxe v oblasti zdravotnického práva (Ministerstvo zdravotnictví a poradna MedLaw) - distančně

• praxe v oblasti ochrany lidských práv (Ústavní soud ČR, kancelář Zástupkyně veřejného ochránce práv, Forum pro lidská práva) - distančně

• Ochrana lidských práv v teorii i praxi II (pouze VOP, antidiskriminační oddělení) - pouze v případě zlepšení epidemické situace