Odborná konference „Ukládání trestů a jejich výkon“

Odborná konference „Ukládání trestů a jejich výkon“

Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Unie obhájců ČR pořádají v rámci vědecko-výzkumného programu PROGRES Q02 dne 4. 6. 2020 od 9.00 hodin v místnosti č. 300 odbornou konferenci na téma „Ukládání trestů a jejich výkon“. 

Na konferenci přislíbili svá vystoupení (v abecedním pořadí) Mgr. Marek Benda (předseda Ústavně právního výboru PS Parlamentu ČR), dr. Petr Dohnal (generální ředitel Vězeňské služby ČR), prof. Jaroslav Fenyk (místopředseda Ústavního soudu ČR), prof. Věra Kalvodová (vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty MU), dr. Andrea Matoušková (ředitelka Probační a mediační služby), prof. Jan Musil (emeritní soudce Ústavního soudu ČR a člen katedry trestního práva Právnické fakulty UK), prof. Pavel Šámal (soudce Ústavního soudu ČR a člen katedry trestního práva Právnické fakulty UK), dr. Kateřina Šimáčková (soudkyně Ústavního soudu ČR) či dr. Pavel Zeman (nejvyšší státní zástupce).

Výstupem konference bude publikace vydaná v nakladatelství Aleše Čeňka.

Z důvodu naplnění kapacity je registrace k účasti na konferenci již pozastavena. Děkujeme za pochopení. 

 

Konferenci je však možné sledovat pomocí online přenosu, a to včetně možnosti položit vystupujícímu otázku.

Uložit událost do kalendáře