Nový volitelný předmět Úvod do studia práva má své první absolventy

 Úvod do studia práva

Nový volitelný předmět Úvod do studia práva má své první absolventy


Ještě před začátkem nového akademického roku čtvrté patro fakulty zaplnilo 100 studentů nastupujících do prvního ročníku, kteří se přihlásili na volitelný předmět Úvod do studia práva. Začali tak své studium právnické fakulty absolvováním dvou a půl denního kurzu, v rámci kterého si vyzkoušeli aplikovat základní právnické dovednosti a zopakovali si základní právní znalosti. Stočlenná kapacita kurzu byla ihned po spuštění přihlašování zcela vyčerpána a zájem o kurz byl mezi studenty téměř dvojnásobný. Zatímco v letošním roce bohužel nebylo možné všechny zájemce o kurz uspokojit, od příštího akademického roku se předmět v nové akreditaci stane povinným, a tedy i dostupným pro všechny nastupující studenty prvního ročníku.

Intenzivní bloková výuka nového volitelného předmětu Úvod do studia práva zajišťovaná fakultním centrem právních dovedností probíhala ve dnech 23.–25. září 2019. Studenti se učili například vyhledávat právní informace v relevantních zdrojích, číst judikát či pracovat s odborným textem. Obzvlášť je pak zaujalo řešení právního případu za použití metody problem-based learning. Obsaženy byly také nezbytné základní právní znalosti a kurz byl zakončen simulovaným soudem, kde studenti nově naučené poznatky využili v praxi. Absolventi kurzu se tak nyní lépe orientují v samotném právu a mají solidní základ pro jeho intenzivní studium v rámci povinných předmětů.

Studenti byli rozděleni do 4 seminárních skupin, z nichž každou vedla dvojice lektorů z řad členů centra právních dovedností a absolventů fakultního programu Street Law, kteří mimo fakultu působí například jako advokáti nebo asistenti soudců. Tento osmičlenný lektorský tým také společně vytvořil konkrétní podobu výukových materiálů. Svou podporou přispěla advokátní kancelář Bird & Bird.

S první myšlenkou na vznik této podoby Úvodu do studia práva přišli přibližně před dvěma lety členové centra právních dovedností Mgr. Hana Draslarová, též interní doktorandka katedry politologie a sociologie, a Mgr. Viktor Hatina. Pod jejich vedením byla realizována již v roce 2018 první pilotní podoba kurzu, která posloužila jako základ pro kurz letošní. Podklady z letošního kurzu, zkušenosti i zpětná vazba od lektorů i studentů jsou využívány v rámci již probíhajících příprav realizace Úvodu do studia práva v příštím roce, kde tento předmět odstartuje novou fakultní akreditaci jako povinný kurz pro všechny nastupující studenty prvního ročníku. 

V rámci studia se od studentů očekává, že mají o právu již určité základní znalosti a disponují i základními dovednostmi jako je např. vyhledávání právně relevantních informací. Ne všichni však na fakultu přicházejí takto vybaveni, cílem Úvodu je tak studenty na řádné a efektivní studium povinných předmětů připravit. Po vzoru zahraničních fakult se zde vychází z toho, že úvodní kurz nezbytných dovedností a znalostí nastupujícím studentům výrazně usnadní nejen začátek studia, ale i následné poznávání práva. Tyto zkušenosti mají a úspěšně uplatňují i některé další české právnické fakulty. Kurz má také studenty motivovat k vysokému studijnímu nasazení – v předmětu jsou vedeni k tomu, aby se poctivě věnovali průběžné přípravě na výuku, účastnili se i té výuky, která nemá povinnou docházku, a využívali veškerých možností, které naše fakulta studentům nabízí.

Vzhledem k tomu, že ohlasy letošních studentů byly velmi pozitivní (a nutno konstatovat, že i lektoři byli velmi spokojení se studenty, kteří projevovali vysoké nadšení a zájem o aktivní zapojení do studia), je možné i přes drobné obtíže spojené například s kolidujícím zápisem rozvrhu letošní kurz označit za zdařilý.