Nový předmět KMP International Law in the Age of Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities

Nový předmět KMP International Law in the Age of Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities

Katedra mezinárodního práva PF UK vypisuje na letní semestr nový kurs v rámci výběrového předmětu Current Issues of International Law.

Kurs nazvaný "International Law in the Age of Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities" bude vyučovat dr. Ivana Hrdličková, bývalá předsedkyně Zvláštního tribunálu pro Libanon a přední česká expertka na mezinárodní trestní právo. 

Výuka proběhne v angličtině, ve třech blocích, v následujících termínech:

 • 26. 2, 9:00-10:30, m. č. 213
 • 27. 2., 17:00-18:30, m. č. 213
 • 28. 2., 17:00-18:30, m. č. 213
 • 29. 2., 9:00-10:30, m. č. 213
 • 11. 3., 8:00-9:30, m. č. 213
 • 12. 3., 17:00-18:30, m. č. 213
 • 13. 3., 17:00-18:30, m. č. 213
 • 14. 3., 14:00-15:30, m. č. 38
 • 15. 4., 8:00-9:30, m. č. 213
 • 16. 4., 17:00-18:30, m. č. 213
 • 17. 4., 17:00-18:30, m. č. 213
 • 18. 4., 14:00-15:30, m. č. 38

Předmět bude zakončen písemnou esejí a diskusí nad ní. 
Kurs je otevřen zájemcům z řad českých i zahraničních studentů.

Zápis je možný přes SIS nebo emailem na bilkova@prf.cuni.cz