Nový online volitelný předmět Základy práva pro neprávníky pro studenty ostatních fakult UK

Nový online volitelný předmět Základy práva pro neprávníky pro studenty ostatních fakult UK

Volitelný předmět Základy práva pro neprávníky je určen pro studenty, kteří nejsou studenty právnických fakult, ale mají zájem se seznámit se základy práva, které ovlivňuje jejich každodenní život.

Předmět je zaměřen na pochopení základních právních principů a pojmů. Základ tvoří seznámení s několika nejdůležitějšími právními odvětvími, jejich právní úpravou, zásadami, základními instituty a postupy.
Výuka je koncipována prakticky a důraz je v kurzu kladen zejména na dovednosti, které právní laici mohou použít v běžném životě. Studenti se dozví například na co si dát pozor v nájemní smlouvě, jak sepsat plnou moc nebo na koho se obrátit v právních otázkách a naučí se mnoho dalšího, například:
- vyhledat právní předpisy,
- sepsat bez pomoci právního profesionála jednodušší smlouvy,
- sepsat platnou závěť či
- chápat důsledky vlastního hlasování ve volbách do zastupitelských sborů.

Studentům je zdůrazňována důležitost právní ostražitosti při jakémkoli právním jednání. Při výuce se pracuje se základními právními dokumenty, se kterými se mohou studenti setkat (pracovní smlouva, nájemní smlouva, správní rozhodnutí např. o spáchání dopravního přestupku apod.).

Studenti se dále seznámí se základními právními předpisy, veřejnými rejstříky a seznamy (zejm. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí) a vyzkouší si, jak v nich vyhledávat.

Výuka předmětu probíhá formou online webinářů prostřednictvím videoplatformy Zoom. Poklady a úkoly k přípravě na jednotlivé webináře budou v systému Moodle Právnické fakulty.

Kapacita předmětu je omezena na 30 studentů. Zápis začne 7. února ve 23:00. Předmět je podrobně popsán v SIS.