Nový magisterský studijní program Právo a právní věda

Nový magisterský studijní program Právo a právní věda

V pondělí 30. září 2019 se konalo shromáždění akademické obce fakulty. Na shromáždění vystoupil s úvodním slovem děkan fakulty prof. Kuklík, následně doc. Boháč informoval o novém magisterském studijním programu Právo a právní věda a volbách do AS PF UK a AS UK a konečně vystoupil zástupce studentů JUDr. Říha. Na závěr proběhla diskuse přítomných.

Prezentace týkající se nového magisterského studijního programu je zde: Nový magisterský studijní programu Právo a právní věda