Novela zákoníku práce: praktické důsledky pro zdravotnictví

Novela zákoníku práce: praktické důsledky pro zdravotnictví

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na seminář pořádaný Katedrou zdravotnického práva Právnické fakulty UK a 3. lékařskou fakultou UK

Novela zákoníku práce: praktické důsledky pro zdravotnictví

 

Datum:
12. 10. 2023 
v čase 10:00 – 12:30


Místo:
Syllabova posluchárna, 3. lékařská fakulta UK (Ruská 87, Praha 10)

 

Program:

Novela zákoníku práce: co je nového?

  • doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. (Katedra zdravotnického práva Právnické fakulty UK)

Aplikační obtíže v praxi

  • JUDr. Lucie Široká (Katedra zdravotnického práva Právnické fakulty UK)

Možné dopady novely zákoníku práce na výuku mediků a dalších zdravotníků

  • prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. (děkan 3. lékařské fakulty UK a místopředseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR)

Novela zákoníku práce z hlediska řízení poskytovatele zdravotních služeb

  • MUDr. Tomáš Gottvald, MHA (generální ředitel a předseda představenstva, Nemocnice Pardubického kraje a.s.)

Příspěvek zástupce Sekce mladých lékařů ČLK

  • MUDr. Adam Kubica

Diskuse


 

Registrovat se můžete na e-mailové adrese kzp@prf.cuni.cz do 11. 10. 2023 - 12:00.

Uložit událost do kalendáře