Nové učebnice: Obchodní právo a Občanské právo

B

Nové učebnice: Obchodní právo a Občanské právo

Nové učebnice:

Obchodní právo a Občanské právo
(vydalo Nakl. Leges)

Publikace jsou dostupné v knihkupectvích Leges a Karolinum a v jejich e-shopech