Nové složení vedení fakulty

Nové složení vedení fakulty

Akademický senát si na dnešním zasedání zvolil nového předsedu, kterým se stal JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Místopředsedkyní senátu byla zvolena JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

Následně senát projednal návrh děkana na nové složení vedení fakulty a po obšírné diskusi všem navrženým výraznou většinou vyjádřil podporu. S účinností od pondělí 7. února bude kolegium děkana pracovat v následujícím složení:

 

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 

děkan

  

doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. 

proděkan pro komunikaci a IT 

zastupuje děkana v jeho nepřítomnosti 

 

prof. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., DSc. 

proděkan pro doktorské studium 

  

JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

proděkanka pro rozvoj fakulty 

 

doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. 

proděkanka pro magisterské studium 

 

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 

proděkanka pro zahraniční vztahy

  

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 

proděkan pro vědu, výzkum a edici 

  

Bc. Aleš Hájek 

tajemník

  

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 

předseda akademického senátu 

  

JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

místopředsedkyně akademického senátu 

 

Pavel Linzer 

místopředseda akademického senátu 

 

prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 

koordinátorka pro LL.M. a cizojazyčné studijní programy 

  

JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 

koordinátor pro inovace ve studiu