Nové podmínky zápisu, účasti a hodnocení TV v zimním semestru 2020/2021

Nové podmínky zápisu, účasti a hodnocení TV v zimním semestru 2020/2021

Vážení studenti,

s ohledem na nově přijatá epidemiologická opatření, týkající se výuky na VŠ, není pro ZS 2020/2021 možná kontaktní výuka TV na PF ve vnitřních prostorách a sportovištích!

Z tohoto důvodu jsme pro zájemce připravili pouze omezené množství venkovních (outdoorových) aktivit, k dispozici navíc nebude ani zázemí v podobě šaten či sprch.

Pod zkratkou VENKAKT (venkovní aktivity) vám prostřednictvím přihlašování (elektronického zápisu od čtvrtka 24.9.) nabízíme i v této nevyzpytatelné době výčet pohybových aktivit – viz aktualizované rozvrhové lístky v SIS.

Účast na TV bude i v nadcházejícím ZS samozřejmě dotována 2 kreditními body.

Podmínky získání zápočtu jsou alespoň 3 účasti v rámci 6 - týdenního cyklu pohybových aktivit (pravidelně v období 5.10. – 13.11.2020) nebo možnost sepsání „seminární práce“ na sportovní téma vybrané konkrétním vyučujícím TV.

Podrobné informace získáte u asistentů KTV PF, dotazy, prosím, směřujte tamtéž mailovou korespondencí!

Sportem ku zdraví, nadhledu a pohodě! 😊

Tým KTV PF UK