Nové podmínky pro vstup studentů na fakultu od pondělí 26. dubna

Nové podmínky pro vstup studentů na fakultu od pondělí 26. dubna

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 24. dubna 2021 stanovilo nové podmínky fungování vysokých škol, ze kterých mj. vyplývá, že se povinnost testování nově vztahuje také na studenty. Výuka na naší fakultě sice i nadále pokračuje v distanční formě, ale budova je otevřená např. pro návštěvy knihovny či zkoušky a jiné kontroly studia.  

Od pondělí 26. dubna 2021 tedy do budovy fakulty za výše uvedeným účelem mohou vstoupit jen studenti, kteří splňují jednu z následujících čtyř možností

  1. nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží se při vstupu negativním výsledkem RT-PCR nebo antigenního testu, který byl v posledních 7 dnech proveden v rámci testovacích kapacit Univerzity Karlovy 

  1. nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží se při vstupu negativním výsledkem RT-PCR nebo antigenního testu, který byl v posledních 48 hodinách proveden jakýmkoliv poskytovatelem zdravotních služeb

  1. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula již doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní a odevzdají příslušné čestné prohlášení

  1. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů a odevzdají příslušné čestné prohlášení

 

Testování v rámci Univerzity Karlovy (platnost 7 dnů) je možné na Albertově v odběrovém centru UK ve Studničkově ulici. Testování je možné pouze po předchozí rezervaci a bude probíhat od soboty 24. 4. 2021 od 9.00. Rezervaci je možné vytvořit skrze rezervační systém na stránce https://testovani.cuni.cz/. Po provedení rezervace si, prosím, vyplňte a vytiskněte toto potvrzení. Pokud nemáte možnost tisku, potvrzení bude možné vyplnit i fyzicky v testovacím centru před samotným testem. Pro účely rezervace a potvrzení se číslem zaměstnance rozumí číslo průkazu ISIC. Odběrové centrum na Albertově bude v provozu denně, v pracovní dny 7.00 – 17.00 a o víkendech 9.00 – 16.00. 

Testování mimo Univerzitu Karlovu (platnost 48 hodin) lze provést na kterémkoliv veřejném testovacím místě. V okolí fakulty se nabízejí například následující místa: 

 

Uvedené podmínky (včetně např. odlišné délky platnosti testů: 7 dnů versus 48 hodin) jsou takto stanoveny mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, proto nezbývá, než je respektovat. Další informace je možné najít na stránkách univerzity.

 

test