Naše nové profesorky a naši noví profesoři převzali jmenovací dekrety

obr

Naše nové profesorky a naši noví profesoři převzali jmenovací dekrety

V pátek 17. června převzalo z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy profesorské dekrety, které 7. června podepsal prezident ČR, 83 nových profesorek a profesorů. 27 z nich je z Univerzity Karlovy a z toho 5 (2 profesorky a 3 profesoři) z Právnické fakulty.

Před zahájením samotného slavnostního ceremoniálu pozvala rektorka UK Milena Králíčková své" nové profesorky a profesory k přípitku. Ceremoniálu ve Velké aule Karolina se zúčastnili nejen nově jmenovaní, jejich rodinní příslušníci, přátelé a kolegové, ale také zástupci vědeckých a státních úřadů, rektorky a rektoři vysokých škol a univerzit napříč Českou republikou.

„Být titulován profesorem, není jen uznáním schopnosti ve vašem oboru. Člověk, který dosáhl mimořádných výsledků na vysoké škole, se nestane jen odborným, ale i mravním poradcem. Tím bude přispívat jak k růstu vysoké školy, tak ke kultivaci celé naší společnosti,“ řekla na úvod svého projevu rektorka Králíčková

 

S hrdostí vám představujeme nové profesorky a nové profesory Právnické fakulty Univerzity Karlovy:

 

 

prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA

obor: Mezinárodní právo; působí na Katedře mezinárodního práva

historicky první profesorka v oboru mezinárodního práva

 

prof. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.

obor: Ústavní právo a státověda; působí na Katedře ústavního práva

historicky první profesorka v oboru ústavního práva a státovědy

 

prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

obor: Mezinárodní právo; působí na Katedře mezinárodního práva

 

prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr.

obor: Římské právo; působí na Katedře právních dějin

 

prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.

pro obor: Občanské právo; působí na Katedře občanského práva