Naše fakulta a její osobnosti oceněny medailemi Právnické fakulty v Košicích

obr

Naše fakulta a její osobnosti oceněny medailemi Právnické fakulty v Košicích

Děkan Právnické fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košicích prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, Ph.D. udělil dne 21. září 2023 při příležitosti 50. výročí založení fakulty Pamětní medaile za dlouholetou spolupráci.

Oceněna byla i naše fakulta zastoupená děkanem prof. JUDr. Radimem Boháčem, Ph.D.

Jednotlivými laureáty za naši fakultu jsou:

prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
prof. JUDr. Josef Salač, CSc.
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.