Náhrada za duševní útrapy při úmrtí blízké osoby – multidimenzionální model a úvahy nad recentní reformou maďarského práva

Náhrada za duševní útrapy při úmrtí blízké osoby – multidimenzionální model a úvahy nad recentní reformou maďarského práva

Přijměte pozvání na přednášku Prof. Ádám Fuglinszky, Univerzita ELTE Budapešť

Náhrada za duševní útrapy při úmrtí blízké osoby – multidimenzionální model a úvahy nad recentní reformou maďarského práva

Přednáška se bude konat dne 24. 4. 2024 od 17.30 hod. v místnosti č. 405.    

Tato přednáška bude mít vůči posluchačům hybridní charakter. Můžete se jí zúčastnit jak přímo v místnosti č. 405 Právnické fakulty, tak u počítače.

Připojení přes Teams.

Anotace:

Jednou z nejobtížnějších otázek deliktního je problematika náhrady nemajetkové újmy tzv. sekundárních poškozených v důsledku úmrtí blízké osoby. Předně je třeba určit osobu, která si zasluhuje náhradu za utrpení způsobené úmrtím blízké osoby. Má zákonodárce vymezit potenciálně sekundárně poškozené anebo se spolehnout na uvážení soudce, jenž podle konkrétní situace určí aktivně legitimovanou osobu? Druhou otázkou je výše náhrady nemajetkové újmy. Jak změřit zhoršení životní situace v důsledku ztráty požitku ze soužití ve formě pomoci nebo duševní pohody? V tomto případě se jedná o tradiční konflikt hodnoty předvídatelnosti, resp. právní jistoty na straně jedné a konkrétní spravedlnosti na straně druhé. Přednáška prezentuje multidimenzionální model jako optimální analýzu daných problémů, a kromě srovnávací analýzy jako adekvátní nástroj testu nové maďarské právní úpravy.
V angličtině

Pořádá Fórum Centra právní komparatistiky

Uložit událost do kalendáře