Nabídky stipendijních programů Domu zahraniční spolupráce (Itálie, SRN, Švýcarsko, Rusko, Rakousko, Slovensko)

Nabídky stipendijních programů Domu zahraniční spolupráce (Itálie, SRN, Švýcarsko, Rusko, Rakousko, Slovensko)

Bilaterální spolupráce: stipendia italské vlády

 

 

Výzkumní pracovníci, pedagogové VŠ, odborníci a pracovníci v oblasti kultury mohou získat příspěvek až 906 eur na krátkodobý (max. týdenní) pobyt na pozvání libovolné italské univerzity či kulturní instituce, a to s termínem realizace nejpozději do konce roku 2021.

 

 

Žádosti přijímá Italský kulturní institut průběžně, nejzazší termín pro podání žádosti je 30. října 2021.

 

 

Detail nabídky naleznete zde.

 

 

 

 

 

Bilaterální spolupráce: stipendia švýcarské vlády

 

 

Vláda švýcarské konfederace nabízí excelentním českým doktorandům a postdoktorandům 2 stipendijní místa. Studenti uměleckých směrů mají možnost ucházet se o stipendium na celé magisterské studium.

 

 

Žádosti přijímá AIA v termínu do 16. listopadu 2021.

 

 

Detail nabídky naleznete zde.

 

 

 

 

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo

 

 

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty ve všech oborech:

 

 

·stipendia pro absolventy ke studiu MSP

 

 

·výzkumná stipendia pro studenty DSP, postdoktorandy, vědecký dorost, absolventy MSP, výjimečně pro absolventy BSP

 

 

·výzkumné, přednáškové a pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědecké pracovníky

 

 

·nová stipendia pro bývalé stipendisty (alumni)

 

 

Délka pobytů a výše stipendií závisí na stipendijním programu, podrobné informace k jednotlivým nabídkám naleznete zde.

 

 

Počet stipendijních míst není stanoven.

 

 

Termín pro podání žádostí je 15. listopad 2021.

 

 

Žádosti se podávají elektronicky přes online portál DAAD, v tištěné verzi se pak zasílají do AIA. Současně je nutné elektronicky vyplnit a v tištěné podobě zaslat do AIA také český Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia.

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Rusko

 

 

Studenti DSP a akademičtí pracovníci mohou získat stipendium ve výši 9 500 Kč měsíčně na studijní či výzkumný pobyt v Ruské federaci. V nabídce jsou 4 místa pro doktorandy (s délkou pobytu až 9 měsíců) a až 15 míst pro akademické pracovníky (s délkou pobyty od 1 do 3 měsíců).

 

 

Žádosti přijímá AIA v termínu do 30. listopadu 2021. Před odevzdáním přihlášky do výběrového řízení je nutné se zaregistrovat v systému education-in-russia.com, a to nejpozději do 1. listopadu 2021.

 

 

Detail nabídky naleznete zde.

 

 

 

 

 

Národní stipendijní program Slovenské republiky

 

 

Zájemci z řad studentů, doktorandů a VŠ učitelů se mohou hlásit do slovenského Národního stipendijního programu, který podporuje mobilitu studentů a akademiků na Slovensko v délce až 10 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 400 eur pro studenty MSP až do 1050 eur pro VŠ učitele či výzkumné pracovníky s více než 10letou praxí.

 

 

Termín odevzdání přihlášek je 31. říjen 2021.

 

 

Detail nabídky naleznete zde. AIA tato stipendia neadministruje, zájemci se v případě dotazů obrací na uvedené kontakty.

 

 

 

 

 

Webinář pro umělecké školy: nabídka programů AIA, AKTION a CEEPUS do německy mluvících zemí

 

 

Webinář je určen především pro studenty magisterských a doktorských studijních programů, akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných VŠ s uměleckým zaměřením. Cílem je představit možnosti výjezdů do německy mluvících zemí z nabídky programů AIA, AKTION Česká republika – Rakousko a CEEPUS.

 

 

Webinář se uskuteční on-line 6. října od 15 do 16 hod.

 

 

Nutná je registrace přes online formulář,  a to nejpozději do 4. října.

 

 

Informace k webináři naleznete zde.