Nabídka zahraničních stipendijních pobytů pro studenty i akademické pracovníky z Domu zahraniční spolupráce

Nabídka zahraničních stipendijních pobytů pro studenty i akademické pracovníky z Domu zahraniční spolupráce

Informujeme o nabídce zahraničních stipendijních pobytů pro studenty magisterského i doktorského studia, pedagogy a akademické pracovníky na základě mezinárodních smluv, které spravuje Dům zahraniční spolupráce. Výčet nabízených stipendií zajímavě rozšiřuje možnosti, běžně poskytované na UK. Doporučujeme Vám proto seznámit se s celou nabídkou v brožuře DZS.

Stipendijní pobyty z této nabídky budou realizovány v akademickém roce 2023/2024.

Další informace včetně termínů přihlášek či kontaktů na Dům zahraniční spolupráce a Akademickou informační agenturu naleznete pod tímto odkazem.